हाम्रो बारेमा

hamroschools.com सरकारी विधालहरूको संगालो हो । यसमा विधार्थीको हाजिरी, शिक्षक तथा दैनिक विधालयका कर्मचारीको हाजिरी, गयल शुल्क, विधार्थी , शिक्षकको विविध विवरण तथा परिक्षा नतिजा प्रकाशन एवं प्रिन्ट गर्न योग्य रुपले निकालिन्छ । यसमा गाउपालिका तथा नगरपालिका र विधार्थी अभिभावकले विधालयका विधार्थीको प्रगति विवरण र हाजिरी सजिलै हेर्न सकिने बनाईएको हुनाले विधालय तथा कर्मचारीहरू आफ्नो काम प्रति सजक हुनका साथै अभिभावकहरू पनि आफ्ना बाबुनानीहरूप्रति ध्यान दिन यसले प्रशस्त बाटो खुलाउदछ । साथै यसले एउटै गाउपालिका तथा नगरपालिकाका विधालयहरूको सञ्चालन अवस्था तुलना गरि अझ राम्रो कार्यप्रणाली भित्रायाउने बाटो प्रशस्त गरेको छ । आजको सुचना प्रविधिको युगमा विधालयको सुचना इन्टरनेटमा राखी सबैले चाडो भन्दा चाडो सुचित गराई व्यवस्थित गराउनु यसको उद्देश्य हो ।

यसमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका, अभिभावक, विधालय र शिक्षक प्रयोगकर्ता बनाईएको छ । गाउपालिकाले आफ्ना मातहतका विधालयको अवस्था जानाकारी लिन्छ । अभिभावकले आफ्ना बाबुनानीको जानकारी लिन्छन् । विधालयले सम्पुर्ण तथाङक राख्ने र कक्षा शिक्षकले चाहेमा वा उसलाई सुलभ भएमा आफ्नो कक्षाको तथाङक आफै राख्न सक्ने सुविधा पनि छ । यसलाई advanced र basic गरि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । advanced मा विधार्थी तथा शिक्षको दैनिक विषय अनुसारको हाजिर गरिन्छ । basic मा दैनिक हाजिर गरिन्छ ।यसको सञ्चालनको लागि manual यहाँ बाट डाउनलोड गर्नुहोला । click here