Welcome !

hamroschools.com सरकारी विधालहरूको संगालो हो । यसमा विधार्थीको हाजिरी, शिक्षक तथा दैनिक विधालयका कर्मचारीको हाजिरी, गयल शुल्क, विधार्थी , शिक्षकको विविध विवरण तथा परिक्षा नतिजा प्रकाशन एवं प्रिन्ट गर्न योग्य रुपले निकालिन्छ । यसमा गाउपालिका तथा नगरपालिका र विधार्थी अभिभावकले विधालयका विधार्थीको प्रगति विवरण र हाजिरी सजिलै हेर्न सकिने बनाईएको हुनाले विधालय तथा कर्मचारीहरू आफ्नो काम प्रति सजक हुनका साथै अभिभावकहरू पनि आफ्ना बाबुनानीहरूप्रति ध्यान दिन यसले प्रशस्त बाटो खुलाउदछ । साथै यसले एउटै गाउपालिका तथा नगरपालिकाका विधालयहरूको सञ्चालन अवस्था तुलना गरि अझ राम्रो कार्यप्रणाली भित्रायाउने बाटो प्रशस्त गरेको छ । आजको सुचना प्रविधिको युगमा विधालयको सुचना इन्टरनेटमा राखी सबैले चाडो भन्दा चाडो सुचित गराई व्यवस्थित गराउनु यसको उद्देश्य हो ।